Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Privacy_Statement Homeo

Template_algemene_voorwaarden (1)

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  •  naam, adres en woonplaats
  •  geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: consult homeopathie
  • de kosten van het consult

Klachten

Indien je ontevreden bent over de behandeling, wil je dan eerst contact met mij opnemen?

In het kader van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) volg ik de richtlijnen volgens de beroepsvereniging CAT

Vanuit de CAT ben ik aangesloten bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (Rijkserkende en volledig onafhankelijke geschilleninstantie voor alternatieve en complementaire beroepsbeoefenaren en hun cliënten)

Mochten wij er samen niet uitkomen, kun je hier ook terecht met eventuele klachten.