Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Privacy_Statement Homeo

Template_algemene_voorwaarden (1)

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  •  naam, adres en woonplaats
  •  geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: consult homeopathie
  • de kosten van het consult

Klachten

Indien je ontevreden bent over de behandeling, wil je dan eerst contact met mij opnemen?

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl

Mochten wij er samen niet uitkomen, kun je hier ook terecht met eventuele klachten.