Home (opathie)

“Geen symptoombestrijding, maar middels gesprek/coaching naar de oorzaak van de klacht.”

In de huidige reguliere geneeskunde is er een splitsing ontstaan tussen lichaam en geest. Voor een fysieke klacht krijg je medicatie, al dan niet aangevuld met bijvoorbeeld fysiotherapie. Voor een emotionele klacht, slapeloosheid of traumatische ervaring krijg je in eerste instantie medicatie om je rustig te maken. In een later stadium gesprekken met een psycholoog of psychiater, al dan niet verder aangevuld met medicatie.

Het uitgangspunt van alle complementaire geneeswijzen, waaronder homeopathie, is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Dit vraagt van de patiënt een zekere mate van wil tot bewustzijn van hoe je tot nu toe je leven geleefd hebt en wilskracht om daar waar nodig veranderingen aan te brengen in je leefstijl. Ik ben ervan overtuigd dat de oorzaak van de meeste klachten voortkomt uit een langdurige emotionele gesteldheid c.q. onderdrukte emoties, zoals verdriet, boosheid en frustratie, angst etc.

Tot en met de achttiende eeuw waren alle natuurlijke geneeswijzen, gericht op het activeren en versterken van het zelf-genezend vermogen van mens en dier, de enige vorm van geneeskunde. De huidige ‘reguliere geneeskunde’ bestaat dus eigenlijk nog niet zo heel lang.

De grondlegger van de homeopathie is Samuel Hahnemann (1755-1843) heeft zijn hele leven in dienst gesteld van het wetenschappelijk onderzoeken van de werking van homeopathische geneesmiddelen en het genezen van zijn patiënten.

Veel mensen verwarren homeopathie met kruidengeneeskunde. (Fytotherapie). Hoewel beide geneeswijzen deel uitmaken van de complementaire, natuurlijke geneeskunde onderscheidt homeopathie zich van kruidengeneeskunde (fytotherapie), door niet alleen gebruik te maken van plantaardige stoffen maar ook van o.a. mineralen, paddenstoelen, insecten, etc. Ook is er een duidelijk verschil in zowel de bereiding en werking van homeopathische geneesmiddelen.

Als homeopaat schrijf ik een middel voor dat zoveel mogelijk overeenkomt met de symptomen die de persoon in kwestie laat zien. Via dit zorgvuldig uitgekozen homeopathisch middel, wordt het zelf-genezend vermogen van het lichaam geactiveerd en daardoor verminderen of verdwijnen de klachten/symptomen.

Homeostase, ook wel zelfregulatie genoemd, is het in evenwicht brengen van alle functies in het lichaam en het vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden. Elke natuurkundig therapeut, zo ook de homeopaat streeft ernaar om deze homeostase bij zijn cliënt te bereiken.

Prestatie code: 24200 behandeling(klassieke) Homeopathie

Mijn werkwijze

COVID 19. Mijn praktijk is geopend. Ik kan op veilige afstand van de patiënt een consult houden. Daarnaast wil ik aangeven voor mensen die toch moeite hebben met een fysiek consult, maar daar wel behoefte aan hebben, het ook mogelijk is om een consult telefonisch, via Skype of Zoom te doen.

Acute klachten

Dit zijn plotseling opkomende symptomen zoals onder andere: griep, ongevallen, hooikoorts, allergische reactie op insectenbeten, buikgriep, bijholteontsteking, acute blaasontsteking, spit .

Bij twijfel neem gerust contact met mij op.

Voor deze klachten kun je een kort consult van ongeveer 15 tot 20 minuten afspreken. Ook bij acute klachten werkt homeopathie snel en doeltreffend.

Alle consulten voor acute klachten kunnen ook telefonisch of via skype plaatsvinden.

Voor niet acute klachten maak ik graag een afspraak voor een gratis intakegesprek

Om je bij mij op je gemak te kunnen voelen is het belangrijk dat je een ‘klik’ hebt met mij als therapeut. Daarom is er altijd een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek van ongeveer 15 minuten, leg ik je naast homeopathie ook mijn manier van werken uit en kan ik je vragen beantwoorden. Als je het wat lijkt kunnen we verder gaan met het eerste consult.

Naast homeopathie behoren gesprekstherapie en/of  magnetiseren ook tot de behandelmogelijkheden.

Eerste consult

Dit is een gesprek van 1,5 á 2 uur, waarin ik zo zorgvuldig mogelijk jouw levensloop in kaart breng. Aandachtspunten zijn onder andere; kinderziekten, leefstijl, slaap, voedingsvoorkeuren, fysieke en/of emotionele klachten. Met deze informatie kan ik een (homeopathisch) beeld van je vormen en de keuze van het geneesmiddel hierop baseren.

Vervolgconsult

Na ongeveer zes weken is er een vervolgconsult. In dit consult van ongeveer een uur, worden alle veranderingen in kaart gebracht die ontstaan zijn, nadat je het homeopathisch middel bent gaan gebruiken. Op basis van de in kaart gebrachte veranderingen wordt bepaald of je door kan gaan met hetzelfde middel of dat er eventueel een ander middel moet worden voorgeschreven.

* Kun je vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk te komen dan kan ik je ook thuis bezoeken. 

* Als het zo uitkomt is het mogelijk om een vervolgconsult telefonisch of via Skype/Facetime te doen.

De duur van de behandeling

De duur van je behandeling is van vele factoren afhankelijk. Je eigen vitaliteit, de ernst en de complexiteit van jouw klachten. Maar ook of het acute- dan wel chronische klachten zijn. Het herstel van chronische klachten neemt meer tijd.

CAT-behandelovereenkomst_uitprintversie

CAT-minderjarigen_toestemmingsformulier_uitprintversie

Template_algemene_voorwaarden (1)

Privacy_Statement Homeo

Datalek

Voor wie?

‘Gezondheid is de balans (her)vinden tussen fysiek- en emotioneel welbevinden.’ 

Homeopathie is geschikt voor iedereen, van jong tot oud.
Bijvoorbeeld:

 • Stress gerelateerde klachten zoals Prikkelbaar Darm Syndroom, nek- en schouderklachten, rugpijn, fibromyalgie, slapeloosheid, migraine.
 • Burn-out, depressie, oververmoeidheid, angsten en onzekerheid.
 • Ondersteuning tijdens of na bestraling en/of chemotherapie.
 • Chronische klachten die niet verbeteren door reguliere medicatie.
 • Diverse allergieën, huidaandoeningen (eczeem), hooikoorts, astma en bronchitis.
 • Ziekte van Lyme.
 • Hormonale klachten (o.a. overgangsklachten, menstruatieproblematiek, postnatale depressie, P.M.S. syndroom)
 • Diabetes 2 (in combinatie met leefstijl advies)
 • Klachten door elektro-smog.
 • Vaccinatieschade.
 • Mensen die uitbehandeld zijn in het reguliere circuit en ‘er maar mee moeten leren leven’.

Twijfel je of staat je klacht er niet bij? Bel mij gerust om te overleggen.

Tarieven

Intake/1e consult:  € 95,- (duurt ongeveer 1,5 uur)

Vervolgconsult:  € 75,- (duurt ongeveer 1 uur)

Consult voor acute klachten: € 30,- (duurt ongeveer 20 minuten)

Herhaalrecepten: € 15,-


Een homeopathische behandeling is vrijgesteld van BTW.

Na het consult krijg je een factuur, waarna je het kan overmaken.

Betalen graag binnen 14 dagen met vermelding van het factuurnummer.

Afspraak wijzigen of afzeggen

Een afspraak dient bij verhindering 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders ben ik helaas genoodzaakt het geplande consult in rekening te brengen. 

Vergoeding consult

Prestatie code: 24200 behandeling(klassieke) Homeopathie

Als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen, wordt dit gedeeltelijk of geheel vergoed.

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie.

Alleen individuele en curatieve therapie (betekent genezend en kan verwijzen naar alle activiteiten die als het ware een genezende werking hebben) worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Raadpleeg voor informatie de site van je zorgverzekeraar of kijk voor jouw vergoeding op:

(klik op logo)

 


 

Jan Bot

Al heel jong merkte ik dat ik bepaalde dingen ‘kon zien en voelen’ die andere mensen niet zagen. Middels magnetiseren kon ik pijn wegnemen.

Omdat mijn magnetiserend vermogen, zeker in die tijd, een taboe was maakte dit dat ik mij een beetje terugtrok. Ik was veel in de natuur en kwam vaak op de boerderij schuin tegenover mijn ouderlijk huis. Het was voor mij dan ook een logisch besluit dat ik boer wilde worden. Na mijn agrarische opleiding heb ik o.a. in de Verenigde Staten als cowboy gewerkt.

Door persoonlijke omstandigheden werd ik teruggeroepen naar Nederland. Deze ingrijpende ervaringen in mijn leven maakten dat ik meer ben gaan nadenken over de zin van het leven. Voor mij is dit bewustwording, gekoppeld aan mijn persoonlijke ontwikkeling om te worden wie ik in de kern ben.

In mijn optiek past hier ook mijn besmetting met de Borrelia bacterie, veroorzaker van de ziekte van Lyme, in. Lyme had een ernstig effect op mij. In eerste instantie op fysiek niveau, maar gaandeweg werd me ook duidelijk dat Lyme mij inzicht gaf in mijn emotioneel (dis)functioneren.

In mijn geval heeft de reguliere geneeskunde niet echt een antwoord op Lyme (dit geldt helaas voor veel aandoeningen) en hierdoor kwam ik in aanraking met homeopathie.

In mijn opinie is het essentieel om de balans te (her)vinden tussen fysiek- en emotioneel welbevinden. Dit is gezondheid!

Door mijn positieve ervaring met homeopathie met betrekking tot mijn eigen genezingsproces, heb ik besloten om zelf de opleiding tot klassiek homeopaat te volgen. Begin februari 2019 heb ik mijn diploma gehaald van 6 jarige opleiding aan de AVKH te Zwolle.

Mijn visie op ziekte en gezondheid veranderde. Mijn magnetiseren werd sterker en om naast mijn homeopathie praktijk mijn magnetiseren verder te kunnen ontwikkelen en verdiepen, heb ik inmiddels het basisjaar tot Haptotherapeut gevolgd.

Inmiddels is mijn innerlijke overtuiging is dat een groot deel van de oorzaak van ziek zijn berust op het langdurig bestaan een teveel aan emoties.

De natuur is een onuitputtelijke bron van inzicht, geneeskracht en inspiratie voor mij als homeopaat en kunstschilder.

Opleidingen

Basisjaar haptonomie Synergos, Amersfoort (2021)

Kruidenopleiding SORAG (2021)

Kruidenopleiding, inclusief basisjaar TCM Ohm Academy (2020)

Opleiding homeopathie AVKH, Zwolle (2019 Lid van NVKH en RBCZ)

Medische – en psychosociale basiskennis (2019)

Ranch management Fort Worth, Texas U.S.A.

Middelbare kadercursus rundveehouderij 

Middelbare landbouwschool

MAVO

Foto’s website:  © Coco Oltra

Portret foto: Femke Teussink