Home (opathie)

Veel mensen verwarren homeopathie met kruidengeneeskunde. (Fytotherapie) 

Hoewel beide geneeswijzen deel uitmaken van de complementaire, natuurlijke geneeskunde onderscheidt homeopathie zich van kruidengeneeskunde (fytotherapie), door niet alleen gebruik te maken van plantaardige stoffen maar ook van o.a. mineralen, paddenstoelen, insecten, etc.

Ook is er een duidelijk verschil in zowel de bereiding en werking van homeopathische geneesmiddelen. Hierdoor heeft homeopathie een meer energetische werking in het lichaam.

De grondlegger van de homeopathie is Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij heeft zijn hele leven in dienst gesteld van het wetenschappelijk onderzoeken van de werking van homeopathische geneesmiddelen en het genezen van zijn patiënten.

De homeopaat schrijft een middel voor dat zoveel mogelijk overeenkomt met de symptomen die de persoon in kwestie laat zien. Via dit zorgvuldig uitgekozen homeopathisch middel, wordt het zelf-genezend vermogen van het lichaam geactiveerd en daardoor verminderen of verdwijnen de klachten/symptomen.

Homeostase, ook wel zelfregulatie genoemd, is het in evenwicht brengen van alle functies in het lichaam en het vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden. Elke homeopaat streeft naar een homeostase bij zijn cliënt.

Mijn werkwijze

Door onduidelijkheden betreffende de maatregelen rondom het Corona-virus, is door het ministerie van VWS bevestigd op 23/12/2020, dat homeopaat als niet contact beroep wordt gezien, aangezien wij op veilige afstand van de patiënt een consult kunnen houden.

Met andere woorden mijn praktijk blijft gewoon open!

Daarnaast wil ik aangeven voor mensen die toch moeite hebben met een fysiek consult, maar daar wel behoefte aan hebben, het ook mogelijk is om een consult telefonisch, via Skype of Zoom te doen.

Acute klachten

Dit zijn plotseling opkomende symptomen zoals onder andere:

Griep, ongevallen, hooikoorts, allergische reactie op insectenbeten, buikgriep, bijholteontsteking, acute blaasontsteking, spit .

Bij twijfel neem gerust contact met mij op.

Voor deze klachten kun je een kort consult van ongeveer 15 tot 20 minuten afspreken. Ook bij acute klachten werkt homeopathie snel en doeltreffend.

Alle consulten voor acute klachten kunnen ook telefonisch of via skype plaatsvinden.

Voor niet acute klachten maak ik graag een afspraak voor een gratis intakegesprek

Om je bij mij op je gemak te kunnen voelen is het belangrijk dat je een ‘klik’ hebt met mij als therapeut. Daarom is er altijd een gratis intakegesprek. Tijdens dit gesprek van ongeveer 15 minuten, leg ik je naast homeopathie ook mijn manier van werken uit en kan ik je vragen beantwoorden. Als je het wat lijkt kunnen we verder gaan met het eerste consult.

Eerste consult

Dit is een gesprek van 1,5 á 2 uur, waarin ik zo zorgvuldig mogelijk jouw levensloop in kaart breng. Aandachtspunten zijn onder andere; kinderziekten, leefstijl, slaap, voedingsvoorkeuren, fysieke en/of emotionele klachten. Met deze informatie kan ik een (homeopathisch) beeld van je vormen en de keuze van het geneesmiddel hierop baseren.

Vervolgconsult

Na ongeveer zes weken is er een vervolgconsult. In dit consult van ongeveer een uur, worden alle veranderingen in kaart gebracht die ontstaan zijn, nadat je het homeopathisch middel bent gaan gebruiken. Op basis van de in kaart gebrachte veranderingen wordt bepaald of je door kan gaan met hetzelfde middel of dat er eventueel een ander middel moet worden voorgeschreven.

* Kun je vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk te komen dan kan ik je ook thuis bezoeken. 

* Als het zo uitkomt is het mogelijk om een vervolgconsult  telefonisch of via Skype/Facetime te doen.

De duur van de behandeling

De duur van je behandeling is van vele factoren afhankelijk. Je eigen vitaliteit, de ernst en de complexiteit van jouw klachten. Maar ook of het acute- dan wel chronische klachten zijn. Het herstel van chronische klachten neemt meer tijd.

Voor wie?

‘Gezondheid is de balans (her)vinden tussen fysiek- en emotioneel welbevinden.’ 

Homeopathie is geschikt voor iedereen, van jong tot oud.
Bijvoorbeeld:

 • Stress gerelateerde klachten zoals Prikkelbaar Darm Syndroom, nek- en schouderklachten, rugpijn, fibromyalgie, slapeloosheid, migraine.
 • Burn-out, depressie, oververmoeidheid, angsten en onzekerheid.
 • Ondersteuning tijdens of na bestraling en/of chemotherapie.
 • Chronische klachten die niet verbeteren door reguliere medicatie.
 • Diverse allergieën, huidaandoeningen (eczeem), hooikoorts, astma en bronchitis.
 • Ziekte van Lyme.
 • Hormonale klachten (o.a. overgangsklachten, menstruatieproblematiek, postnatale depressie, P.M.S. syndroom)
 • Diabetes 2 (in combinatie met leefstijl advies)
 • Klachten door elektro-smog.
 • Vaccinatieschade.
 • Mensen die uitbehandeld zijn in het reguliere circuit en ‘er maar mee moeten leren leven’.

Twijfel je of staat je klacht er niet bij? Bel mij gerust om te overleggen.

Tarieven

Intake/1e consult:  € 95,-

Vervolgconsult:  € 75,-

Consult voor acute klachten: € 30,-

Herhaalrecepten: € 15,-

De consultprijzen zijn inclusief homeopathische geneesmiddelen.
Een homeopathische behandeling is vrijgesteld van BTW.

Afspraak wijzigen of afzeggen

Een afspraak dient bij verhindering 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders ben ik helaas genoodzaakt het geplande consult in rekening te brengen. 

Vergoeding consult

Als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen, wordt dit gedeeltelijk of geheel vergoed.

Raadpleeg voor informatie de site van je zorgverzekeraar of kijk voor jouw vergoeding op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie#vergoedingen

https://www.nvkh.nl/behandeling/vergoedingen-homeopathie

 

Jan Bot

Hierbij wat meer informatie over mijzelf.

Ik ben Jan Bot (1964), woonachtig in Markelo, getrouwd met Lies en we hebben 3 prachtige kinderen.

Al heel jong merkte ik dat ik bepaalde dingen ‘kon zien en voelen’ die andere mensen niet zagen. Middels magnetiseren kon ik pijn wegnemen.

Onder andere dit vermogen maakte dat ik een beetje op mijzelf was. Ik was veel in de natuur en kwam vaak op de boerderij schuin tegenover mijn ouderlijk huis. Het was voor mij dan ook een logisch besluit dat ik boer wilde worden. Na mijn agrarische opleiding heb ik in de Verenigde Staten als cowboy gewerkt.

Door persoonlijke omstandigheden werd ik teruggeroepen naar Nederland. Deze ingrijpende ervaringen in mijn leven maakten dat ik meer ben gaan filosoferen over het leven zelf.

De natuur is voor mij een onuitputtelijke bron, wat betreft geneeskracht en inspiratie voor mijn schilderijen en tuinieren en vanzelfsprekend homeopathie.

Een van die ervaringen was dat ik besmet raakte door een teek en de ziekte van Lyme ontwikkelde. Lyme had een ernstig effect op mij.  In eerste instantie op fysiek niveau, maar gaandeweg werd me ook duidelijk dat Lyme mij inzicht gaf op mijn emotioneel functioneren. Dit inzicht maakte dat mijn visie op ziekte en gezondheid veranderde.

In mijn opinie is het essentieel om de balans te (her)vinden tussen fysiek- en emotioneel welbevinden. Dit is gezondheid!

In mijn geval had de reguliere geneeskunde niet echt een antwoord op Lyme (dit geldt helaas voor veel aandoeningen) en hierdoor kwam ik in aanraking met homeopathie.

Door mijn positieve ervaring met homeopathie met betrekking tot mijn eigen genezingsproces, heb ik besloten om zelf de opleiding tot klassiek homeopaat te volgen. Begin februari 2019 heb ik mijn diploma gehaald van 6 jarige opleiding aan de AVKH te Zwolle.

 

Foto’s website:  © Coco Oltra

Portret foto: Femke Teussink