Homeopathie

In de huidige reguliere geneeskunde is er een splitsing ontstaan tussen lichaam en geest. Voor een fysieke klacht krijg je medicatie, al dan niet aangevuld met bijvoorbeeld fysiotherapie. Voor een emotionele klacht, slapeloosheid of traumatische ervaring krijg je in eerste instantie medicatie om je rustig te maken. In een later stadium gesprekken met een psycholoog of psychiater, al dan niet verder aangevuld met medicatie.

Het uitgangspunt van alle complementaire geneeswijzen, waaronder homeopathie, is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Dit vraagt van de patiënt een zekere mate van wil tot bewustzijn van hoe je tot nu toe je leven geleefd hebt en wilskracht om daar waar nodig veranderingen aan te brengen in je leefstijl. Ik ben ervan overtuigd dat de oorzaak van de meeste klachten voortkomt uit een langdurige emotionele gesteldheid c.q. onderdrukte emoties, zoals verdriet, boosheid en frustratie, angst etc.

Tot en met de achttiende eeuw waren alle natuurlijke geneeswijzen, gericht op het activeren en versterken van het zelf-genezend vermogen van mens en dier, de enige vorm van geneeskunde. De huidige ‘reguliere geneeskunde’ bestaat dus eigenlijk nog niet zo heel lang.

De grondlegger van de homeopathie is Samuel Hahnemann (1755-1843) heeft zijn hele leven in dienst gesteld van het wetenschappelijk onderzoeken van de werking van homeopathische geneesmiddelen en het genezen van zijn patiënten.

Veel mensen verwarren homeopathie met kruidengeneeskunde. (Fytotherapie). Hoewel beide geneeswijzen deel uitmaken van de complementaire, natuurlijke geneeskunde onderscheidt homeopathie zich van kruidengeneeskunde (fytotherapie), door niet alleen gebruik te maken van plantaardige stoffen maar ook van o.a. mineralen, paddenstoelen, insecten, etc. Ook is er een duidelijk verschil in zowel de bereiding en werking van homeopathische geneesmiddelen. Homeopathie is een energetische geneeswijze.

Als homeopaat schrijf ik een middel voor dat zoveel mogelijk overeenkomt met de symptomen die de persoon in kwestie laat zien. Via dit zorgvuldig uitgekozen homeopathisch middel, wordt het zelf-genezend vermogen van het lichaam geactiveerd en daardoor verminderen of verdwijnen de klachten/symptomen.

Homeostase, ook wel zelfregulatie genoemd, is het in evenwicht brengen van alle functies in het lichaam en het vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden. Elke natuurkundig therapeut, zo ook de homeopaat streeft ernaar om deze homeostase bij zijn cliënt te bereiken.

Prestatie code: 24200 behandeling(klassieke) Homeopathie

Blog/Uit de praktijk
Nieuw adres

Nieuw adres

Bereikbaarheid Per 5 april 2024 zijn we verhuist naar Het Glacis 3, 7202 DK Zutphen. Ook hier heb ik praktijk aan huis. Het is heel…