Kinderen in coronatijd

Voor kinderen is het extra lastig in de huidige coronatijd.

Met name doordat kinderen bijna niet meer met leeftijdgenoten fysiek in contact komen, omdat de scholen gesloten zijn.

Kinderen hebben van nature behoefte om bij elkaar te komen, te spelen, te praten. Tevens hebben ze behoefte om zich te identificeren met tijdgenoten. Deze sociale contacten zijn van vitaal belang om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ouders doen thuis hun uiterste best om hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Maar de situatie met thuislerende kinderen en thuiswerkende ouders is vaak verre van ideaal. Uiteraard doen docenten ook hun uiterste best om online les te geven. Helaas merk je dat de corona maatregelen hun tol beginnen te eisen bij een deel van de kinderen.

Wat kun je dan onder andere merken aan je kinderen?

Er komt door de huidige omstandigheden heel veel druk op de kinderen. Er is een toenemend gevoel van eenzaamheid door isolatie, en kinderen brengen extra veel tijd door op sociale media. Sommige kinderen worden minder spraakzaam en trekken zich terug, anderen worden juist meer geprikkeld en kunnen agressief reageren. Weer andere kinderen vertonen tekenen van depressie en kunnen lethargisch worden. En je hebt kinderen die angstig worden.

Door dit alles komt er natuurlijk ook veel druk op de ouders te staan, want je gunt je kind alleen het beste.

In dit soort gevallen kan homeopathie ter ondersteuning ingezet worden.

Laatst kwam een moeder met haar zoontje met klachten bij me in de praktijk. Moeder zei dat hij van een vrolijk beweeglijk ventje veranderd was in een angstig teruggetrokken jongetje. Hij kon moeilijk slapen en had onder andere last van buikpijn. Ze vertelde me uitgebreid hoe het thuis was en dat ze van alles probeerden om deze periode zo goed mogelijk voor hun kinderen te laten verlopen.  Al snel werd tijdens het consult duidelijk dat het jongetje moeilijk met de Coronamaatregelen kon omgaan. Hij miste onder andere het contact op school met zijn juf en zijn vriendjes. Met als resultaat dat hij een angstig en teruggetrokken gedrag vertoonde. De homeopathische behandeling hielp het jongetje om weer bij zichzelf te komen. De angst verdween en het moeilijke slapen en de buikpijn behoorden tot de verleden tijd. Hij bleef zijn vriendjes uiteraard missen, maar kon veel beter met de situatie omgaan, tot grote opluchting van zijn moeder. Heb je vragen? Bel of mail mij voor meer informatie.