Medicatie of geneesmiddel

Medicatie of geneesmiddel

Wat mij regelmatig in mijn praktijk opvalt is dat mijn cliënten op een reguliere manier denken over de geneesmiddelen die ik voorschrijf. Dat is op zich niet zo gek gezien vanuit de reguliere visie.

De reguliere, niet natuurlijke medicatie die de arts voorschrijft richt zich in veel gevallen op het bestrijden van de symptomen. Het nadeel van deze medicatie is, behalve dat ze niet goed door het lichaam afgebroken kunnen worden zij altijd, in meer of mindere mate bijwerkingen geven. Het onderdrukt de symptomen, echter de oorzaak wordt in de meeste gevallen niet weggenomen. Mijn cliënten moeten dus wennen aan het feit dat homeopathische geneesmiddelen geen schadelijke bijwerkingen hebben, doordat zij van natuurlijk oorsprong zijn en het lichaam niet belasten. Zoals eerder gezegd is homeopathie een energetische geneeswijze waarbij de oorzaak van het probleem wordt aangepakt en de symptomen/klachten gezien worden als uitingen van een (langdurige) onbalans in het lichaam.

Neem als voorbeeld hoofdpijn. Regulier gaat de patiënt na bezoek aan de arts meestal met een pijnstiller naar huis en neemt de medicatie in als hij of zij hoofdpijn heeft. Gedurende 3 á 4 uur is de pijn weg of minder.

Als de klachten blijven bestaan, wordt de patiënt verder onderzocht. Het begint meestal met een uitgebreid bloedonderzoek, vervolgens volgen er neurologische onderzoeken etc. en dat is goed!

Ik sta hier volkomen achter. Als er dan geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden wordt komen mensen vaak naar mijn praktijk.

Bij de natuurlijke geneeswijzen, in dit geval homeopathie, is hoofdpijn een symptoom waar verschillende oorzaken, c.q. emoties aan ten grondslag kunnen liggen.

Bijvoorbeeld langdurige frustratie, verdriet of een burn-out geven elk een heel andere vorm van hoofdpijn.

Het overmatig gebruik van alcohol, tranquilizers, roken, chocolade, fastfood, langdurige stress en gebrek aan slaap, kunnen eveneens een onbalans in het lichaam veroorzaken en samen met de onderliggende emoties zorgen voor heftige hoofdpijnen, zoals bijvoorbeeld migraine.

In deze gevallen brengt symptoombestrijding in de vorm van een pijnstiller even verlichting, maar is het echt noodzakelijk om de oorzaak van de hoofdpijn te onderzoeken.

Natuurlijk genezen vraagt van mijn cliënten niet alleen een open houding ten aanzien van mij als homeopaat en de geneesmiddelen die ik voorschrijf, maar ook de bereidheid om in coaching-gesprekken achter de oorzaak van hun klachten te komen. Ik schrijf dan een geneesmiddel voor, dat aansluit bij het totale klachtenpatroon.

Dit middel geeft een prikkel aan het zelfgenezend vermogen van het lichaam, wat ieder mens gelukkig heeft.

Door coaching gesprekken en begeleiding, is mijn cliënt dan in staat om te gaan veranderen wat de oorzaak is van de onderliggende problematiek. Hierdoor worden zijn klachten minder of verdwijnen helemaal.

Dus een heel belangrijk aspect is dat mijn cliënten openstaan voor deze manier van behandelen en de wil hebben om bijvoorbeeld de in standhoudende factoren (voeding, leefstijl, stress, vastzittende emoties etc.) te veranderen. Gelukkig is dit bij het overgrote deel van mijn cliënten het geval.

Dit is dus een totaal andere benadering dan de reguliere geneeskunde, c.q het voorschrijven van medicatie op de symptomen. Homeopathie belast het lichaam niet en ondersteunt op een natuurlijke manier het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De meeste mensen realiseren zich niet of zijn vergeten, dat dit bij elk mens aanwezig is! De meesten mensen die bij mij komen ervaren dit als een eye opener en zijn blij dat zij zelf ook kunnen bijdragen aan hun genezingsproces.